Krzyiua eliptyczna

Krzyiua eliptyczna
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Krzyiua eliptyczna

Algorytmy z krzywą eliptyczną zostaną omówione w podrozdziale poświęconym wymianie kluczy. Mogą być także używane do podpisów cyfrowych. Skróty kryptograficzne i streszczenia wiadomości

Skróty kryptograficzne i streszczenia wiadomości zostały omówione wcześniej przyjmują one długą porcję danych i generują krótszą wartość w sposób, który ułatwia wykrycie zmian w długiej porcji danych.

MD4 MD4 to kryptograficzny algorytm mieszający, który oblicza 12bitową wartość na podstawie danych wejściowych o dowolnej długości. Algorytm ten został opracowany przez Ronalda Rivesta i opublikowany w 199 roku jako dokument RFC 116. W 1996 odkryto poważne usterki w algorytmie, więc nie należy z niego korzystać.

MD5 MD5 to kryptograficzny algorytm mieszający, który oblicza 12bitową wartość na podstawie danych wejściowych o dowolnej długości. Algorytm ten został opracowany przez Ronalda Rivesta jako ulepszenie MD4

i opublikowany w 1992 roku jako dokument RFC 1321. Analiza MD5 wykazała, że jedno z założeń projektowych skrótu kryptograficznego (odporność na kolizje) zostało pogwałcone. Nie odkryto ogólnego sposobu generowania kolizji, ale badania budzą uzasadnione obawy. Obecny stan wiedzy kryptograficznej sugeruje również, że skrót powinien mieć długość co najmniej 16 bitów, aby był odporny na ataki „urodzinowe” . Biorąc to wszystko pod uwagę, należy unikać MD5, kiedy wymagane jest długoterminowe bezpieczeństwo podpisu cyfrowego

about author

admin

related articles