Przedmiot

Przedmiot
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Przedmiot

Czy przedmioty techniczne są potrzebne w szkole? Czego uczą i jak je wspominamy? Kiedyś, gdy obowiązywał 8-klasowy system szkoły podstawowej, przedmioty techniczne obowiązywały w każdej klasie, nieważne, czy dziecko uczęszczało do klasy pierwszej, piątej czy ósmej. W klasach I-III uczono głównie manualnej sprawności rąk, w dalszych klasach, a więc IV-VIII wprowadzano dodatkowe wiadomości, który były niezwykle istotne do prawidłowego zrozumienia techniki. Nazywano to czterema obszarami, w skład których wchodziło materiałoznawstwo, informacja techniczna, urządzenia techniczne i technologia obróbki materiałów. Jeśli chodzi o pierwszy obszar, a więc materiałoznawstwo, wyrabiało to umiejętności, które miały na celu rozróżnianie półproduktów i gotowych produktów oraz surowców, a polegało to głównie na tym, aby uczeń zapoznał się z ich zastosowaniem oraz znał ich poszczególne właściwości. Informacja techniczna z kolei uczyła rozumienia i czytania symboli i znaków, które dotyczą szeroko pojętej i rozumianej dokumentacji technicznej. Urządzenia techniczne natomiast to nic innego jak nauka ich obsługi i konserwacji, a także prawidłowy montaż i demontaż. Ostatni obszar, czyli technologia obróbki materiałów, to nabywanie umiejętności obróbki materiałów, z którymi uczniowie zapoznali się w poprzednim obszarze, a więc w materiałoznawstwie. Uczniowie porównywali ich własności i uczyli się stosować je w praktyce, jak również prawidłowo dobierać narzędzia służące do obróbki materiałów i surowców.

about author

admin

related articles