SHA i SHA1

SHA i SHA1
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

SHA i SHA1 to kryptograficzne algorytmy mieszające, które obliczają 12 bitową wartość na podstawie danych wejściowych o dowolnej długości. Algorytm SHA jest standardem NIST. Został wydany w 1992 roku i był przeznaczony do użycia z DSA. W1995 roku NIST opublikował techniczne uaktualnienie SHA, nazywane SHA1. Uaktualnienie to uchyla poprzednią wersję i rozwiązuje problemy z kolizjami, podobne do tych, które występują w MD5. Obecnie zamiast SHA należy używać SHA1. Ponieważ algorytm ten oblicza wartość 16 bitową, jest odporniejszy na ataki „urodzinowe”.

HMAC HMAC to metoda łączenia kryptograficznego algorytmu mieszającego oraz klucza. Może działać z dowolnym algorytmem mieszającym, który tworzy przynajmniej 12bitowe wyniki. HMAC jest opisany w dokumencie RFC 214.

Wymiana kluczy Algorytmy wymiany kluczy są używane po to, aby dwie strony mogły uzgodnić współdzielony sekret przez niezabezpieczoną sieć. Czasem bywają poprawniej nazywane algorytmami uzgadniania kluczy.

DiffieHellman Algorytm DiffiegoHellmana to algorytm wymiany kluczy, który może posługiwać się kluczami o dowolnej długości (teoretycznie nieograniczonej).

Algorytm ten został wynaleziony przez Whitfielda Diffiego i Martina Hellmana w 1976 roku. W obliczeniach wykorzystuje potęgowanie i arytmetykę modularną jest to bezpieczne, ale wymaga użycia dużych liczb i względnie powolnych obliczeń. Jedną z najważniejszych cech algorytmu DiffiegoHellmana jest to, że może on generować sekrety o doskonałej tajności w przód. Algorytm został opatentowany, ale patent wygasł w 1997 roku, więc obecnie można go swobodnie używać.

DiffieHellman to algorytm służący wyłącznie do wymiany kluczy i nie można użyć go do szyfrowania danych. Ci, którzy twierdzą, że szyfrują dane algorytmem DiffiegoHellmana, są w wielkim błędzie (algorytm ten jest często używany do wymiany kluczy w większych systemach szyfrujących, więc niestety nie jest to rzadkością).

about author

admin

related articles