• Związek zawodowy wobec reformy polskiego szkolnictwa. Twórcy kolejnej reformy systemu edukacji, kreśląc przed społeczeństwem wizję szkoły nowoczesnej i przyjaznej uczniom, niechętnie wypowiadają się na temat roli nauczyciela, a szczególnie pozycji nauczyciela w zreformowanym systemie. Nauczyciele nadmiernie obciążeni zbiurokratyzowanymi obowiązkami otrzymują wynagrodzenie haniebnie niskie w porównaniu z ich poziomem wykształcenia i wysiłkiem włożonym w pracę. Kiedyś…

  Read more
 • Wojenne karty historii ZNP Zrzeszenia nauczycieli na ziemiach polskich powstawały od 1905 roku. W czasach najbardziej nasilonych działań antypolskich nauczyciele walczyli o utrzymanie języka i kultury polskiej w szkołach. Od początku lat trzydziestych Związek Nauczycielstwa Polskiego walczył o wysoką jakość szkolnictwa w II Rzeczpospolitej. Wraz z nadejściem okresu okupacji hitlerowskiej, ZNP podzielił los wszystkich pozostałych…

  Read more
 • W obronie polskiej mowy Ruch związkowy narodził się w Europie w wieku XVIII wraz z powstaniem przemysłu fabrycznego. Związki zawodowe powstawały z inicjatywy robotników w celu obrony ich przed wyzyskiem pracodawców. Początkowo organizacje robotników były bardzo rozproszone. W wieku XIX zaczęły się łączyć i tworzyć wielkie centrale związkowe. Obok celów socjalnych wiele z nich miało…

  Read more
 • Nie ma nic bardziej skutecznego i nic lepszego niż porządny trening umiejętności. Taki trening może doprowadzić nas nie tylko do opanowania danej umiejętności, którą ćwiczymy, ale wręcz do opanowania jej na poziomie mistrzowskim. Im częściej coś robimy tym lepiej to umiemy, tym lepiej się w tym odnajdujemy, znacznie łatwiej nam jakąś pracę wykonywać. Oczywiście, to…

  Read more
 • Czytanie jest to jedna z umiejętności, którą każdy z nas powinien pojąć już w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Jest to właśnie ten moment, w którym powinniśmy się szczególnie mocno do tego przyłożyć. Będzie to bowiem bardzo potrzebne w przyszłości i w zasadzie będzie niezbędne w normalnym codziennym życiu. Oczywiście, nauka czytania odbywa się bardzo stopniowo,…

  Read more