• Edukacja, Nauka, Szkoła, sex spotkania Wielu ludzi twierdzi, że zawód nauczyciela jest zawodem trudnym, odpowiedzialnym i w ogóle niełatwym. Wielu też uważa, że nie każdy może ten zawód wykonywać, a nauczyciele są słabo wynagradzani za swą pracę. Ale są też i tacy, którzy na temat wynagradzania nauczycieli ma inne zdanie. Dlatego też często pod znakiem…

  Read more
 • Nauczyciele decydują o strajku Już od dłuższego czasu nauczyciele w polskich szkołach noszą się z zamiarem strajku. Rodzice, jak i uczniowie szkół nie są zadowoleni z takiego obrotu sprawy między innymi dlatego, że nadchodzi wiosna, a wraz z nią najważniejsze egzaminy szkolne. Kiedy dojdzie do protestu? Jak informuje Związek Nauczycielstwa Polskiego ma się to stać…

  Read more
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego Związek Nauczycielstwa Polskiego to najstarsza organizacja związkowa działająca na ziemiach polskich. Początek działań ZNP jeszcze pod nazwą Związek Nauczycieli Ludowych przypada na rok 1905. Początkowo celem nauczycieli skupionych w organizacji związkowej była walka o zachowanie czystości języka i kultury polskiej. W okresie drugiej wojny światowej ZNP walczył z okupantem poprzez organizowanie tajnego…

  Read more
 • Nauczyciele Podczas edukacji bardzo ważne jest, żeby znaleźć właściwe osoby, które zainteresują nas nie tylko zdobywaniem wiedzy, ale także sposobem, w jaki należy to robić. Sama szkoła to nie wszystko, warto bowiem rozwijać się także poza nią. Naszymi pierwszymi nauczycielami są nasi rodzice. To przy nich uczymy się co wolno, a czego nie wolno, uczymy…

  Read more
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego Związek Nauczycielstwa Polskiego (sex opowiadania) jest jednym ze związków zawodowych, czyli organizacji zrzeszających pracowników (głównie państwowych), które mają na celu ochronę ich praw socjalnych i pracowniczych. Różne związki nauczycieli powstawały w Polsce od 1905 roku. Początkowo ich celem było zadeklarowanie się do nauczania dzieci języka i kultury polskiej. Związki te łączyły się,…

  Read more
 • Ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych Związek Nauczycielstwa Polskiego należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i jest związkiem zawodowym pracowników szkolnictwa i oświaty oraz wychowania. Oprócz tego zrzesza pracowników szkolnictwa wyższego. Na samym początku istnienia – w 1905 roku związek ten nosił nazwę Związku Nauczycieli Ludowych, do którego dołączyło tysiąc nauczycieli. Członkowie podpisali deklaracje, w której zobowiązali…

  Read more
 • Pracowniku pamiętaj o związkach zawodowych – leki na potencję Wydawać by się mogło, że w XXI wieku każdy pracownik rozumie swoje obowiązki oraz przysługujące mu przywileje. Dane statystyczne jednak wydają się temu przeczyć. Według raportów Europejskiego Instytutu Związkowego ETUI poziom uzwiązkowienia pracowników w Polsce spada. W roku 2000 sięgał on 25%, by już w roku…

  Read more
 • Wokół ZNP Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) to związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki w naszym kraju. Jego genez sięga początków XX wieku. Struktura ZNP to: okręgi, oddziały i ogniska. Najwyższą władzą ZNP jest Krajowy Zjazd Delegatów, natomiast najwyższym organem wykonawczym Zarząd Główny. Swoją siedzibę Związek Nauczycielstwa Polskiego ma w Warszawie. Obecnym…

  Read more
 • Strajk ZNP Związek Nauczycielstwa Polskiego został założony w tysiąc dziewięćset trzydziestym roku. Na chwilę obecną prezesem związku jest Sławomir Broniarz. ZNP zrzesza u siebie nauczycieli, wychowawców, wykładowców, profesorów i pracowników oświaty. Od wielu lat ZNP zmaga się z niskimi płacami nauczycieli oraz innymi problemami. Dosłownie przed chwilą został ogłoszony dzień rozpoczęcia strajków. Strajki rozpoczną się…

  Read more
 • Czym jest i kogo zrzesza Związek Nauczycielstwa Polskiego? Już od pewnego czasu w zakładach pracy osoby pracujące mogą tworzyć związki zawodowe. Tego typu struktury również trafiły to szkół i tak powstał ZNP. Historia tego zgromadzenia sięga aż 1906 roku. To właśnie w tym momencie powstał Związek Nauczycieli Ludowych, który jest protoplastą ZNP. Związek Nauczycielstwa Polskiego…

  Read more
 • Strajk kadry pedagogicznej, gry erotyczne Wśród środowiska nauczycieli w ostatnim czasie wzbierała fala złości i frustracji ze względu na powszechny brak szacunku i pensje odstające od średniego wynagrodzenia w gospodarce. Sytuację tą postanowił wziąć w swoje ręce Związek Nauczycielstwa Polskiego, z przewodniczącym Sławomirem Broniarzem na czele. Od kilku miesięcy trwają przygotowania do wprowadzania akcji protestacyjnej,…

  Read more
 • Nauczyciele żądają podwyżek Powszechnie wiadomo, że za dobrą i odpowiedzialną pracę należy się godna płaca. Ostatnio dużo słyszy się o zapowiadanym strajku nauczycieli, którzy głośno domagają się podniesienia płac w ich zawodzie. Związek Nauczycielstwa Polskiego postawił rządowi ultimatum, albo żądania nauczycieli zostaną spełnione, albo nie będą oni wykonywali swoich obowiązków podczas egzaminów gimnazjalnych i maturalnych….

  Read more
 • Rozbudzona wyobraźnia, która służy jako metoda, ale nie jest dopro- żenią, lecz przystąpiłem do zbadania przyczyn. Celem mojej pracy oraz tej książki jest znalezienie oraz opisanie niektórych przyczyn: nigdy nie miałem zamiaru nikogo potępiać lub stawiać zarzutów. Stwierdzenie, że rodzice są odpowiedzialni za określenie rozwoju umysłowego swoich dzieci, miało na celu rozpoczęcie konstruktywnych przemian w…

  Read more
 • Ważną rolę w tym procesie odgrywają opinie innych ludzi o wynikach działania danej osoby. Są to z reguły oceny faworyzowane i dlatego powinny być przyjmowane z pewną dozą sceptycyzmu. Ocena własnej skuteczności zależy też od pobudzenia emocjonalnego i stanów fizjologicznych. Człowiek, który doznaje silnych emocji (na przykład strachu) w trakcie wykonywania czynności, może zwątpić w…

  Read more
 • Tanatologia, biografia ogólna i nauka o rozwoju zdarzeń w czasie nie zamykają listy dyscyplin, których współpraca między sobą i współpraca z pedagogiką byłaby konieczna dla skonstruowania zrębów teorii wychowania do życia w czasie. Do listy tej dopisać by trzeba tradycję filozoficznej refleksji nad czasem, chronozofię rozwijaną w International Society for the Study of Time3, chronobiologię,…

  Read more
 • Jakim prawem odczuwają zmęczenie, jeżeli przez cały dzień przebywają w domu? Brak wyraźnych przyczyn ich złego stanu psychicznego czyni je bardzo niespokojnymi, nieszczęśliwymi i winnymi. Należy w pierwszej kolejności zrozumieć, że dom, bez względu na to, jak spokojny, może się wydawać dla osób postronnych, jest źródłem stresów. Stresy tam występujące różnią się od tych, jakie…

  Read more
 • Te poglądy są potwierdzone przez wiele codziennych wydarzeń. Wiadomo, że jeśli decyzje gospodarcze czy edukacyjne okażą się błędne, to decydenci mówią o obiektywnych uwarunkowaniach, a ludzie zwracają uwagę na nieudolność samych decydentów. Hipoteza Jonesa i Nisbetta ma pewne ograniczenia kierunek atrybucji może ulec zmianie w sytuacji sukcesu sprawcy (por. Roman, 1979) zdjęcia erotyczne. Sądy, których…

  Read more
 • Jeżeli ono zacznie się wiercić, matka często przyjdzie mu z po|mocą. Matka, pielęgnując swoje dziecko, synchronizuje jego ruchy z własnymi. W ten sposób dziecko uczy się, że mimo iż nie wszystko jest jego częścią, to jednak może ono sprawować kontrolę nad ważnymi fragmentami swojego otoczenia. Kiedy matka jest bardzo nieczuła na zachowanie się swojego dziec|ka,…

  Read more