Dziewięćdziesiąt tytułów

Wiek osiemnasty przyniósł polskiemu społeczeństwu kilka nowych tytułów, a między nimi przełomowy dla polskiej prasy był ukazujący się w latach 1729–31 w Warszawie „Kurier Polski”. Drugim wartym podkreślenia tytułem były „Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów” które ukazały się w 1729 roku. Wydawcami obu tytułów byli pijarzy, którym nadano wyłączne prawo wydawania gazet w Koronie. Jednak już od 1760 nowymi ośrodkami prasowymi stały się Wilno i Grodno. Od tego czasu nastąpił bardzo gwałtowny rozwój prasy, który datuje się na rok 1765. W tym czasie na terenie Polski wychodziło około 90 czasopism i gazet o nakładzie od 300 do1000 egzemplarzy, a głównym ośrodkiem wydawniczym była Warszawa.. Równocześnie, prasa stawała się instrumentem polityki oraz rzecznikiem reform gospodarczych i społecznych.

Każdy czytelników wśród wielu tytułów mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie, bo oprócz typowo informacyjnych pojawiły się także czasopisma typowo naukowe, literackie, obyczajowe i ekonomiczne. Najważniejsze to „Monitor”, tygodnik literacki „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”, miesięcznik naukowy, ekonomiczny i społeczny „Pamiętnik Historyczno-Polityczny” oraz „Dziennik Handlowy”. W Warszawie wychodził także „Korespondent Warszawski”, a w Krakowie „Zbiór Tygodniowy Wiadomości Uczonych”. Chętnie czytane były też jezuickie „Wiadomości Warszawskie”, które w 1774 roku zostały przekształcone w „Gazetę Warszawską”.

about author

admin

related articles