Promocja konkursu

Masz do dyspozycji różne media i narzędzia. Będą one przydatne w zależności o postawionych celów i założonego budżetu.

1. Internet

2. Wydarzenia
3. Prasa
4. Radio
5. Telewizja