Prasa wojenna

Polska to kraj, w którym nie brakowało zawirowań politycznych i zawieruch wojennych. Te wydarzenia miały niemały wpływ na rozwój mediów, a szczególny prasy. Wydarzenia gospodarcze i przewroty polityczne podsycały prasę i motywowały dziennikarzy do pracy, ale działania wojenne zawsze skutecznie hamowały rozwijający się rynek prasowy. Podobnie na rozwój prasy wpływała pierwsza i druga wojna światowa. Działania wojenne we wrześniu 1939 zdecydowanie zdezorganizowały działalność niemal wszystkich wydawnictw prasowych. Nieuniknione były represje i oczywiście zaraz po zajęciu Polski Niemcy zlikwidowali całą prasę polską. W jej miejsce wydawali gazety w języku niemieckim, takie jak „Krakauer Zeitung” czy „Warschauer Zeitung”. Wydawane wprawdzie były pisma i dzienniki w języku polskim, ale nazywane były one powszechnie gadzinówkami lub szmatławcami. Były to między innymi „Nowy Kurier Warszawski”, „Goniec Krakowski”, „Siew”, „Ilustrowany Kurier Polski”, „Ster”, „Fala” oraz w języku jidysz w Łódzi „Geto Cajtung”).

Jak zwykle jednak Polacy nie dali się stłamsić wrogowi i w konspiracji wydawali prasę konspiracyjną. Wydawały je podziemne organizacje i ugrupowania wojskowe, a także partie polityczne, tajne instytucje społeczne. Dla Polaków była to jedna z form oporu. Takich konspiracyjnych czasopism wbrew pozorom było sporo. Podczas wojny wydawano blisko 2 tysiące takich czasopism konspiracyjnych.

about author

admin

related articles