Początki polskiej prasy

Początki polskiej prasy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Prasa na świecie zaczęła się rozwijać już w szesnastym wieku. Również i Polacy nie byli pod tym względem w tyle. Pierwsze druki pojawiły się na ziemiach polskich w początkach XVI wieku, ale były to wydawnictwa okazjonalne i zwykle pisane wierszem. Natomiast pierwszy periodyk wydrukowany po polsku pojawił się w 1550 roku. Potem zaczęły pojawiać się kolejne czasopisma, najczęściej drukowane w Gdańsku. Można je było nabyć bezpośrednio w drukarniach, ale także na jarmarkach. Nie były wydawane regularnie i daleko było im do gazet angielskich, ale ludzie potrzebowali informacji i zabiegali o nie. Prawdziwa prasa pojawiła się na ziemiach polskich dopiero w 1661 roku w postaci „Merkuriusza Polskiego”. Była to rządowa publikacja polityczno-propagandowa, w której Król Jan Kazimierz chciał przekonać lud do reformy ustrojowej i wybrania następcy tronu jeszcze za życia króla.

Nie ma informacji na temat tego do kogo trafiła ta gazeta i czy odniosła pożądany przez władcę efekt. Tak jak i w innych krajach, również i w Polsce prasa ożywiała się pod wpływem wielkich ważnych wydarzeń. Dla polskiej prasy takim wydarzeniem była wyprawa Jana III Sobieskiego pod Wiedeń. Wtedy pojawiły się na ziemiach polskich takie tytuły jak „Awizy” oraz „Wiadomości różne cudzoziemskie” . Był to także czas wydania pierwszego w Polsce miesięcznika literacko-poetycznego „Mercurius Polonicus praecipuorum Europae eventuum epitomen…” autorstwa Jerzego Aleksandra Priamiego, czy wydawnictwa „Poczta Królewiecka” Jana Dawida Cenkiera.

about author

admin

related articles