Technikum

Technikum
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Technikum

Wybierając odpowiednią szkołę po ukończeniu gimnazjum, młodzi ludzie kierują się wieloma kryteriami. Przede wszystkim wybierają taką szkołę, do której uprawniają ich wyniki testów końcowych, które piszą na koniec gimnazjum. Oprócz tego ważny jest profil danej szkoły, a także odległość od naszego miejsca zamieszkania. Młodzi ludzie mają do wyboru liceum i technikum, w zależności od osobistych preferencji. Czym jest owe technikum? Przede wszystkim jest to szkoła średnia o profilu technicznym, która jest alternatywą dla liceum. Obecnie czas nauki w technikum z lat 5 został skrócony do 4 lat, a nauka w takiej szkole może zostać rozpoczęta po uprzednim ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum. Co daje ukończenie technikum młodemu człowiekowi? Ze względu na przedmioty zawodowe, które są nieodzownym elementem kształcenia w technikum, dają nam one kwalifikacje zawodowe, które otrzymuje się po zdaniu egzaminu i uzyskaniu specjalnego dyplomu. Oprócz tego dostajemy świadectwo dojrzałości po uprzednim zdaniu matury, czyli egzaminu dojrzałości. Jeśli chodzi o absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, istnieje możliwość kontynuacji przez nich nauki w takich technikach i zdania egzaminu dojrzałości. Przykładowymi zawodami po ukończeni technikum są: technik rolnik, rachunkowości, technologii drewna, żywności, transportu kolejowego, leśnik, hodowca koni i wiele innych.

about author

admin

related articles